Miniseminar for invitert målgruppe, onsdag 26. nov 2014

image429

INVITASJON  TIL MINISEMINAR MOLA

Sted : Fleischer Hotell – Voss

Tid :  Onsdag 26.november 2014 kl. 17.00 – ca. Kl. 19.00

Målgruppe: Styret, prosjektmedarbeidere og støttespillere til MOLA.

MOLA:  Nygårdsparken er stengt – vil dette påvirke vår bydel ?

Under denne overskriften inviterer vi til erfaringsdeling med styret, prosjektmedarbeidere og støttespillere.

I år har vi invitert Marit Grung, hun er nå ny lederen for Utekontakten i Bergen kommune. Hun vil informere om endringer/resulatatet av stengningen av Nygårdsparken. Foreløpig har hun ikke spesifikke data på vår bydel, men vil gi en mer generell informasjon og tanker rundt hva en bør ha fokus på.

Prisen for miniseminaret med opphold og mat er kr. 1395.-

Etter miniseminaret blir det middag på hotellet.

Påmelding til miniseminaret skjer til :

Tore Salvesen (tore.salvesen@politiet.no) eller samtidig med påmelding til hovedseminaret med e-post til Irene Fjeldsbø (irene.fjeldsbo@politiet.no )snarest mulig.  Oppgi også hvem som skal ha fakturaen for påmeldingskostnadene.

Vel møtt på Voss!

Mvh

George Myhrvold

Leder MOLA-stiftelsen