Sammendrag fra MOLA seminaret på Fleischers 2014

Andreas Gravdal om ”Barn og unges selvbilde ”

Andreas Gravdal om ”Barn og unges selvbilde ”

Molaseminaret gikk av stabelen (for 22 gang) 28. og 28. november 2014, med miniseminar den 26. november.

Planleggingen av seminaret startet som vanlig allerede våren 2014. Programkomiteen har bestått av Jan Rognaldsen (Vestkanten storsenter, Håvard Strømmen (Bergen kommune), SLT-koordinator Ann-Magrit Grip og undertegnede.

Som alltid prøver vi å finne en rød tråd for seminaret. Denne gangen ble temaet ”Psykisk helse. Hva er ”normalt? Når må vi reagere?”

I 2013 var det en suksess å dele deltakerne inn i grupper, både for å bli kjent – men også for å diskutere rundt hovedtemaet.

Kari Nordeide (PP-tjenesten) hadde også i år laget en quiz og delt alle deltakerne inn i grupper på tvers av tilhørighet. Gruppeinndelingen ble etter min mening ekstra suksessfull i år fordi over halvparten av seminardeltakerne var der for første gang.

Stemingen i gruppene, både i selve gruppearbeidet og ikke minst under lunsjen dag 1 var høy – med stort engasjement.

God deltakelse med mange ivrige og oppegående mennesker på seminar!

God deltakelse med mange ivrige og oppegående mennesker på seminar!

På julebordet om kvelden ble gruppe 7 (Kjersti Bremnes, Kjetil Tveito, Anne Kari Sælensminde, Bjørg Lise Rasmussen, Lisbeth Westrheim, Renate F. Hall, Øyvind Rødbotten, Anne Lise Rauset, Svein Tennebekk Larsen, Siren Bjørstad) som stakk av med seieren i quiz-konkurransen. De ble behørig premiert.

136 personer var påmeldt denne gangen og hotellet var ”smekkfullt”. Det tar vi som et godt tegn.

Foredragene/temaene fikk i år generelt svært høy score på evalueringen. Spesielt Andreas Gravdal og Christian Stoutland ble høyt verdsatt. Begge disse fikk 5,0 av 5 mulige. De andre lå på rundt 4,0 opp til 4,9.

Julebordet torsdag kveld var som vanlig en suksess. Også i år hadde vi lagt inn en aperitiff før middagen for å samle deltakerne før selve bordsetet. Jan Rognaldsen (medlem i Mola-styret og markedssjef på Vestkanten) styrte bordsetet på sin sedvanlige humoristiske måte – blant annet med ”sanne historier fra virkeligheten…” Den tradisjonelle utlodning ble også en suksess med både gavekort og andre flotte premier.

Første foredragsholder på fredagen har alltid en litt utakknemlig oppgave, med en litt trøtt forsamling. Men Hege Hansen fra Søndre Nordstrand barnevernstjeneste hadde ingen problemer med å holde liv i forsamlingen.

Hege Hansen om ”Hvordan jobbe med ekstreme barn og unge”

Hege Hansen om ”Hvordan jobbe med ekstreme barn og unge”

Det er flere som har sagt til meg at; ”dette er det beste seminaret vi har hatt noen gang..” Det kan godt være, og uansett er jeg svært fornøyd med det vi fikk til og håper det kan være en inspirasjon videre.

Jeg vil takke alle dere som har bidratt til et svært godt seminar og ønsker dere velkommen tilbake i 2015. Datoene kommer vi tilbake til.

Fra dette seminaret kan vi laste ned følgende presentasjoner og video:

Med vennlig hilsen

Tore Salvesen