Mo-La Stiftelsen tildelt hederspris 2015

1Hedersprisen, som er på 5000 kroner, ble overrakt av utvalgets leder til MO-LA Stiftelsens leder, George Myhrvold, på Loddefjordutvalgets møte 17. august.

Pengene skal brukes til aktiviteter for barn og unge i bydelen.

23

LAST NED HELE ARTIKKELEN I PDF FORMAT HER

Fakta om Loddefjordutvalget:

➥ Loddefjordutvalget er et organ for å videreutvikle og sikre det gode bomiljøet i Loddefjord.

➥ Vi ønsker å være en tydelig stemme ovenfor offentlige myndigheter og private aktører i saker som berører oss beboere i bydelen. Utvalget jobber med sakene som vanskelig lar seg løse innenfor det enkelte borettslag eller sameie. Det har så langt vært saker som omhandler oppvekstmiljø, skoleveiene i området, luftkvaliteten i Loddefjord osv.

➥ Loddefjordutvalget ble etablert i mai 2013, og består av representanter fra styrene i borettslag og eierseksjonssameier i Loddefjord, og har i dag representanter fra borettslagene Lyderhorn, Hetlevikhøyden, Sandgotna, Vadmyra, Storaholtet, Vestre, Lyngfaret, Tjønnveien og Storaneset.

(Kilde: Loddefjordutvalgets facebookside).