Mola-seminaret 2020 avlyst i år

Vi har dessverre måtte avlyse årets Molaseminar, men jobber med et alternativt opplegg knyttet til Levekårsundersøkelsen for Bergen med fokus på våre byområder.
Mer informasjon kommer i løpet av høsten.

Innenfor gjeldende smittevernregler har det vært en utfordring å få gjennomført alle planlagte aktiviteter. Til tross for dette har vi imidlertid klart å få på plass et variert aktivitetstilbud til barn og unge.

I løpet av skolens sommerferie har det vært 27 aktiviteter i Molas regi (finansiert av Mola, kulturkontoret/sparebankmidler, områdesatsingene) i Bergen vest. Til sammen har det deltatt over 700 barn og unge. I tillegg til de aktivitetene dere finner på https://www.aktivibergenvest.no deler vi ut gratisbilletter til bading og bowling på Vestkanten. Her er det barnehager og skoler som prioriterer hvem som er i målgruppen. I år er det foreløpig delt ut over 400 bade- og bowlingbilletter.

Ellers er det to andre Mola-prosjekt som er verd å feire. Uteområdet ved Elvetun er nå rustet opp og BUA- utlånssentral er åpnet på Vestkanten.

Mer informasjon om Mola-stiftelsen sitt arbeid og aktiviteter er lagt ut på våre hjemmesider: https://www.mola-stiftelsen.no

Vedlagt følger kontaktliste for medlemmer i Mola-styret. Dersom dere har forslag til aktiviteter eller tiltak Mola-stiftelsen kan ta tak i eller støtte, så ta kontakt med noen av oss!

Med vennlig hilsen
MOLA-stiftelsen,

George Myhrvold
Leder

Her finner du informasjonen i PDF format med kontaktliste