Viktig og forebyggende med Natteravner i Bergen Vest

Natteravnene bidrar til å ha trygge voksne i det offentlige rom. De gjør et viktig arbeid for å skape et trygt miljø for barn og unge i Laksevåg.

Hensikten er å bidra til en positiv utvikling blant ungdommene i vårt nærområde. En natteravn er verken politi eller vekter, men vi skal være der og bidra til at ungdom føler seg trygge når de ferdes ute i bydelen vår.

Alt arbeid, inkludert styret, medlemsutvalg og natteravner, er på frivillig basis med god støtte fra næringslivet. Å gå natteravn er både betryggende for nærmiljøet og sosialt for foreldre!

Les mer informasjon her fra Bergen Kommune

Vår representant fra politiet, Monica Mørck Johannessen, har også vært intervjuet om hennes og politiets syn på natteravnene. Intervjuet kan du se her: