«MOLA Seminaret 2020»

Video om Levekårsundersøkelsen. Hvordan gjøre en forskjell?

MOLA står for Meningsfull Oppvekst i Laksevåg. Sammen med dere jobber vi for at barn og unge skal få en enda bedre oppvekst i bydelen vår.

I 2020 klarte vi dessverre ikke å gjennomføre det tradisjonelle MOLA-seminaret på grunn av Covid 19. Men vi kommer sterkt tilbake!

For å gi deg som jobber med barn og unge i bydelen vår litt inspirasjon, har vi bedt kommuneoverlegene våre kommentere den siste Levekårsundersøkelsen. (video 17 minutter)

Hva er spesielt? Hvordan henger ting sammen? Hvordan kan vi gjøre en forskjell?

Filmen egner seg godt til å vise i personalgruppen, gjerne med påfølgende diskusjoner om betydning for egen arbeidsplass.

Klikk på denne linken for å se oppsummeringen https://youtu.be/GiYz7mKAJrk

Hele rapporten om Levekår og Helse i Bergen følger som eget vedlegg.

Last ned PDF rapporten her: 2020_video_levekaar

Med vennlig hilsen oss i MOLA

Nedlastninger: