Teams møte, 14.april 2021

Molastiftelsen inviterte til sitt årlige møte med samarbeidspartnere, onsdag 14.4.21

Vedlagt følger et kort referat fra møtet 14.april og deltagerlisten.

Hvis dere etter møtet har kommet på noen andre forslag til aktiviteter eller tiltak, kan dere sende dem til Christoffer Pedersen e-post :Christoffer.Pedersen@bergen.kommune.no

eller George Myhrvold: george2@online.no

Mvh. George Myhrvold
Leder Mola-stiftelsen
Mobil: 93 41 45 02

——- ——-

Invitasjonen:

Molastiftelsen inviterer til vårt årlige møte med samarbeidspartnere

Tid: Onsdag 14 april kl: 1900-2030
Sted: Teams

Vi i styret i MOLA ser hvert år frem til dette årlige møtet der vi får treffe alle dere som jobber med barn og unge. Ettersom koronasituasjonen ikke tillater den vanlige samlingen i peisestuen på Vestkanten, ønsker å møte dere digitalt. Målet med samlingen er å se hverandre, dele informasjon om vårt nærmiljø og komme med forslag til hvordan MOLA kan jobbe for en meningsfull oppvekst for barn og unge i Laksevåg bydel.

Program:

 • Velkommen v/ Kari Nordeide
 • MOLA under pandemien v/George Myhrvold
  – Begrensninger, hva fikk vi til i 2020 til tross for pandemien, hva måtte avlyses.
  – Planer for 2021
  – BUA – status v/ Rådgiver Etat for idrett Marianne Nilssen
 • Kriminalitetsbildet i Bergen vest, ungdom som utfordrer på nett v/ politiinspektør Monica Mørk
 • Et blikk fra skolehverdagen v/Rektor Andre van Heide
 • Hva trenger de unge av oss nå? v/ Avdelingsleder for barne- og familietjenesten, Pernille Brattaule
 • Nye tilbud til barn og unge i Olsvik v/ Amalie Nikolaisen Aktivitetskoordinator «Fritid i fellesskap»
 • Hvordan kan MOLA bidra i arbeidet med å forebygge konsekvenser av pandemien?
  – Her ønsker vi innspill fra møtedeltagerne!
 • Eventuell Informasjon (korte innlegg) fra møtedeltagerne om status/planer om egen organisasjon
 • Oppsummering

Påmelding:

Vi ønsker en tilbakemelding på hvem som kommer – det gjør det litt lettere for oss å planlegge møtet!

Send bekreftelse til: george2@online.no helst før 10.april.

Lenke til møtet sendes når vi har mottatt påmelding!

Med vennlig hilsen
George Myhrvold
Leder Mola-stiftelsen
Mobil: 93414502