Rekordoppslutning på Molaseminaret i Laksevåg bydel.

Over 240 personer var innom årets Molaseminarar i år. I fjor ble seminaret avlyst på grunn av Corona. Det var rekord i antall deltakere for seminaret som samler ansatte og frivillige fra ulike yrker og sektorer som jobber med barn og unge i Laksevåg bydel.

ARTIKLER:
«I Fokus»-Menighetsblad Nr.6-2021

PRESENTASJONER:
1-Den viktige samtalen MOLA-Seminar 2021-Linda Kvalvik
2-Tap og tillit Mola nov2021 – Ingunn Eriksen
3-Møte barn og unge med angst – Marianne Strønstad
4-Skolenærvær – Annett Lyngtu og Marion Bjørgan MOLA
5-Skolesatsing Loddefjord og Olsvik – Kristin Fagerheim MOLA
6-Spiseforstyrrelser Hvem hva hvorfor MOLA – Cathrine Nitter
7-Hva tenker ungdommen selv om tiden som har vært – Ung Arena