Referat fra åpent møte om rusmisbruk, fra 24.03.14

bildeI lys av det narkotikamisbruket som ble avdekket på en del Bergensskoler i februar, ønsket Mola-stiftelsen i samarbeid med Bergen vest politistasjon, Lionsklubbene i Laksevåg og Vestkanten storsenter –  å arrangere et åpent møte for foreldre med barn- og unge i skolepliktig alder (fortrinnsvis ungdomstrinnet og videregående) i Laksevåg bydel.

Det forelå ingen konkrete opplysninger om narkotikamisbruk på noen av skolene i vår bydel, men det er ikke dermed sagt at problemet ikke eksisterer hos oss. Derfor valgte vi denne tilnærmingen.

Foreldremøtet ble avholdt i kultursalen på Vannkanten, mandag 24 mars 2014 fra kl. 1900-2130.

Programmet for foreldremøtet var bredt sammensatt med faktakunnskap om narkotika og gode råd til foreldrene om hvordan de burde forholde seg.

Vi hadde 3 foredragsholdere; politibetjent Christian Stoutland, xx fra Albatrossen ettervernsenter og Oddvar Bjørnestad fra Livskrefter. De hadde hver for seg gode og engasjerende innlegg.bilde (5)

Kulursalen på Vannkanten var ”smekkfull” og vi måtte sette frem ekstra stoler. Det ble tid til en god dialog med de fremmøtte og når klokken var 2200 så vi oss nødt til å avrunde. Jeg tror vi kunne holdt på enda lenger.

Møtet ble altså så vellykket som jeg hadde håpet på. Jeg tror de fremmøtte gikk derfra med litt mer kunnskap og innsikt, enn når de kom.

Jeg tror dette er en kommunikasjonsform som kan være viktig også for fremtiden, kanskje da med andre teamer……

Bergen, 23. april 2014

Tore Salvesen

Politistasjonssjef

Bergen vest politistasjon