Åpent Hus på Elvetun for ungdom

bilde511MOLA-stiftelsen har med støtte og hjelp fra Vestkanten og flere etater i bydelen fått åpnet Åpent Hus på Elvetun igjen. Vi holder åpent mandager fra kl.20-22 og fredager fra kl. 19-22.

Dette er et tilbud til ungdom på ungdomsskolen og videregående skole. Vi startet opp 7. april, og har siden oppstart hatt et godt oppmøte der mellom 20-35 ungdom stiller.

I tillegg til to faste ansatte på jobb (6 ansatte som deler på dette) så er Natteravnene og Asfaltdiakonene innom når de er ute og går. Vekterne på Vestkanten har også vært innom på besøk.

Ungdommene selv gir uttrykk for at de er fornøyd med at Åpent Hus er oppe og går igjen etter at det ble nedlagt i fjor høst. De er høflige, positive og spennende å være sammen med.

Det vi savner er voksne frivillige som kan stille en kveld sammen med de fast ansatte og noe ungdommene kan gjøre når de er der. Det er kun et tomt lokale, og vi lager noe enkel mat / servering, men de etterlyser selv basketballer og andre ting / spill  å drive på med.

Kari