MOLA på studietur, 23-25. september 2015

ScreenHunter_395 Oct. 13 22.03MOLA PÅ STUDIETUR

Molastiftelsen var på studietur til København og Malmø  23.-25.september 2015. I tillegg til styret for Molastiftelsen var flere  av våre samarbeidspartnere invitert til å være med på studieturen.

I alt var det med 23  personer fra skoler, barnevern, PPT, politiet, SLT Bergen kommune, asfaltdiakoner og næringslivet ved ledelsen i Vestkanten Storsenter.

Målet for studieturen var å se på ulike tiltak for barn og unge for å få inspirasjon, samt å bygge relasjoner blant de som jobber med barn og unge i bydelen vår.

Tema for studieturen var «Forebygging – radikalisering, integrering og inkludering».

Hovedpunkt I programmet :

Torsdag 24.september:

  • VINK            

København kommune sin rådgivningstjeneste om radikalisering

  • SSP sekretariatet i København

SSP (SLT) orienterte om deres kriminalitetsforebyggende arbeid

  • De fem håndbøkerne

Social- og integreringstjenesten i København kommune sitt arbeid for å forebygge radikalisering og ekstremisme.

Fredag 25. september 

  • Rosengård bydel i Malmø kommune

Foreldrekommunikatørene orienterte om COPE foreldreveiledning og deres videreutvikling av arbeidet.

«Lärande hele dagen», en innsats som gjøres på noen skoler i bydelene Rosengård og Öster, både i skoletiden og etter skoletid.

SSP i Malmø  fortalte om sitt arbeid, blant annet i forhold til spørsmål rundt radikalisering og ekstremisme.

  • YALLA TRAPPAN i Rosengård

Yalla Trappan er et arbeidsintegrerende sosialt tiltak for kvinner. De driver med cafe / catering, syatelier og konferanseservice.

Lenke til film om Yalla Trappan på YouTube:                                                                       http://youtu.be/Dkq2vA9mBdk

Her er lenker som gir mer informasjon om stedene vi besøkte :

VINK: https://www.kk.dk/vink

SSP:  https://ssp.kk.dk/

Rosengård bydel: http://malmo.se/download/18.3964bd3611d8d4a5d1c800011056/20.ROSENG%C3%85RD+rev.+081119.pdf

«Lærende hele dagen» : http://malmo.se/Kommun–politik/Organisation/Stadsomradesforvaltningar/Stadsomradesforvaltning-Oster/Nyhetsarkiv/Oster/2014-03-25-Tidigt-mote-med-yrkeslivet—unik-satsning-i-Rosengard.html

YALLA TRAPPAN: http://www.yallatrappan.se/