Oppsummering fra MOLA Seminaret på Fleischers 2016

MOLASEMINARET 2016

Mola seminaret gikk av stabelen (for 25 gang) 01-02. desember 2016, med MINISEMINAR den 30. november.  Seminaret ble derfor feiret som jubileum.

001

Planleggingen av seminaret startet som vanlig våren 2016.  Programkomiteen, utpekt av styret har også denne gang bestått av Jan Rognaldsen (Vestkanten storsenter, Håvard Strømmen (Bergen kommune), SLT-koordinator Ann-Magrit Grip og undertegnede.

Den røde tråden denne gangen var: ”Fremtidens barn og unge”

140 personer var påmeldt denne gangen og hotellet var fullt.  Dette var rekordhøyt antall.

Siden dette var et jubileum hadde vi invitert flere av initiativtakerne til å være med oss under hele seminaret.  Det var derfor en glede å se både Harald Andersen, Svein Bjørn Losnegård, Reidar Moss og Per Eystein Thue i salen, fortsatt engasjert. 003

Vi startet tradisjonen tro med lokalt (Loddefjord) kulturinnslag med gruppen «9 grader nord».

005

Første post på programmet var informasjon fra politiet.

Politiet står midt i en store organisatoriske endring, kalt nærpolitireformen.

Politioverbetjent Lars Morten Lothe (Bergen vest politistasjon) orienterte om hovedlinjene i forhold til det som har betydning for det tverrfaglige samarbeidet.  Politiet skal ha et enda større fokus på det tverretatlige samarbeidet både gjennom SLT og Politiråd og som før i den daglige kontakten med samarbeidspartnere.

Før002 deltakerne ble delt inn i grupper, både for å bli kjent men også for å diskutere rundt hovedtemaet – fortsatte vi med et av hovedtemaene våre…

Politiet i vest opprettet i begynnelsen av 2016 en etterforskningsgruppe som fikk navnet OP DARK ROOM.  Vi var så heldige å få initiativtakeren og selve drivkraften bak denne gruppen – Hilde Reikrås – til å dele noen av sine erfaringer med oss.  004Det ble et svært tankevekkende foredrag der vi fikk litt innsyn i hva som rører seg på det mørke nettet i form av overgrep mot barn.  Dette ble en skikkelig «realitycheck».

Så var det Kari Nordeide (PP-tjenesten) sin tur som også i år hadde laget en quiz og delt alle deltakerne inn i grupper på tvers av tilhørighet.

Gruppeinndelingen ble også i år en suksess fordi mange av seminardeltakerne var der for første gang.  Dette gruppearbeidet startet vi opp etter Hilde Reikrås helt bevisst, slik at de hadde dette som tema å diskutere. Det var stort engasjement i gruppene.

Første dag ble avsluttet med temaet «Hvorfor hører vi ikke på barna våre?».  Vi hadde fått barnehagelærer, psykiatrisk hjelpepleier, spesialt i sexologisk rådgivning, forfatter, veileder, pedagog og terapeut Margrete Wiede Aasland (Oslo) til å foredra om dette temaet.

006

Temaet i seg selv var svært interessant, men for oss som var til stede tror jeg den fargerike fremføringen til Margrete som tok prisen.  Hun utfordret mange av våre mest intime tanker til forsiktig og litt nervøs latter fra salen.

Julebordet torsdag kveld var som vanlig en suksess.  Også i år hadde vi lagt inn en aperitiff før middagen for å samle deltakerne før selve bordsetet.  Jan Rognaldsen (medlem i Mola-styret og markedssjef på Vestkanten) styrte bordsetet på sin sedvanlige humoristiske måte – blant annet med ”sanne historier fra virkeligheten…” og en ekstra oppmerksomhet mot initiativtakerne.

Den tradisjonelle utlodning ble også en suksess med både gavekort og andre flotte premier.

Andre dag startet med at Politispesialist Christian Stoutland oppdaterte oss på «Nye trender hos barn- og unge».  Valget av Christian var bevisst en fredag morgen.  Da må en ha en foredragsholder som er god å høre på.

Professor emeritus ved institutt for global helse og samfunnsmedisin Lorentz Irgens var nestemann ut der han fortalt om hvordan helsevesenet hadde jobbet i forhold til å finne de barna som trenger ekstra oppfølging.  Et godt og interessant foredrag av en med svært bred erfaring.

007

Det er vanskelig å rangere de forskjellige innslagene mot hverandre men Nittedal teater med teaterstykkene «Pokerface» og «#Heng deg» gjorde sterkt inntrykk på oss alle.  Det var svært godt utført av ungdommene som fremførte det og ga gode diskusjoner i ettertid.  Det ble nok et av seminarets høydepunkt.

Vi la i år inn et nytt moment, nemlig paneldebatt.  Vi hadde fått med oss styrer i Valheim barnehage – Janne Kristoffersen, rektor ved Olsvik skole – Rune Golf, avd.leder i Utekontakten – Renate Trellevik, barnevernssjefen i Laksevåg – Sissel Gjendem og politiførstebetjent Hilde Reikrås i panelet.  Debatten ble ledet av undertegnede og var en diskusjon rundt enkelte av utfordringene vi hadde berørt i løpet av seminaret.  Det var viktig og «highlighte» noen av temaene slik at det skulle være lettere for hver og en av oss som var tilstede og bruke den nye kunnskapen i arbeidshverdagen vår.

Også i år har flere sagt og skrevet i evalueringen at; ”dette er det beste seminaret vi har hatt noen gang..”  Det synet kan jeg dele og er selvsagt svært fornøyd med det vi fikk til og håper det kan være en inspirasjon videre.

Foredragene/temaene fikk i år generelt svært høy score på evalueringen.  Snittet ligger på 4,5 (4,4 i 2015).  Hilde Reikrås, Margrete Aasland og Nittedal teater fikk alle 5,0 totalt av 65 personer som leverte evalueringsskjema.  En stor fjær i hatten til dem alle 3.

Dette er takket være flere, både programkomiteen, gode innspill fra Mola-styret og andre enkeltpersoner, foredragsholderne (se program på nettsidene) – men ikke minst den enkelte deltaker.  Jeg vil imidlertid spesielt trekke frem Ann-Magrit Grip (SLT-koordinator i Bergen kommune) for svært gode forslag til foredragsholdere.

I 2017 vurderer vi om vi skal fortsette med Fleischers hotel som base, eller om vi skal endre på dette.  Styret i Mola vil behandle dette på styremøte nå i februar 2017.

Jeg ønsker dere alle hjertelig velkommen tilbake til nytt seminar et eller annet sted den første torsdagen og fredagen i desember.

Med vennlig hilsen

Tore Salvesen

FINN UT MER OM:

9 GRADER NORD:

Link: Soundcloud: https://soundcloud.com/9gradernord/
Link: Facebook: https://www.facebook.com/9gradernord/

OP DARK ROOM:

Link: https://www.nrk.no/emne/operasjon-_dark-room_-1.13236648

MARGRETE WIEDE AASLAND:

Link: https://www.margretewiedeaasland.com/

NITTEDAL TEATER:

Link: http://www.nittedalteater.no/