Prosjekt Kafé Hala, på Lyngbøtunet

ScreenHunter_785 Apr. 05 19.51Etter at MOLA hadde vært på studietur til Malmø og besøkt Yalla Trappan, ble Elin Kvamme utfordret til å se på om vi kunne få til noe liknende i Laksevåg bydel. Yalla Trappan er et arbeidsintegrerende sosialt foretak i bydelen Rosengård.

Tirsdag 4.april åpnet Hala Lyngbø kafé på Lyngbøtunet.

Hala betyr velkommen på arabisk!

Visjonen er å få til en bærekraftig bedrift drevet av og med innvandrerkvinner.

Hovedmål:

  1. Starte et samvirkeforetak der alle har medbestemmelse og ansvar.
  2. Skape naturlige møtepunkt mellom innvandrere og etnisk norske.
  3. Gi kvinnene en mulighet til å utvikle sine norskkunnskaper gjennom en praktisk tilnærming.

Selv om MOLA står for meningsfull oppvekst for unge i Laksevåg, ser vi for oss at dette prosjektet også når den gruppen. Vi vet fra forskning og erfaring at stolte mødre med tro på seg selv virker inn på hele familien, og særlig barna. Hovedmålgruppen vår er derfor innvandrermødre bosatt i Laksevåg.

Fra venstre på bildet ser vi Shadan fra Irak, Bosna fra Serbia, Ekatarina fra Russland og Latifa fra Marokko.