Godt fremmøte på MOLA sitt årlige samarbeidsmøte!

001
Onsdag 14. februar 2018 holdt MOLA sitt årlige samarbeidsmøte med lag og organisasjoner i «Peisestuen» på Vestkanten.

Deltagere :

Loddefjordutvalget(representerer OBOS borettslag i Loddefjord), Idrettslag, OBOS, Vestkanten, Idrettsetaten Bergen kommune, SLT koordinator – Skoler i Loddefjord– Politiet, Loddefjord/Olsvik menighet og styret i Molastiftelsen.

Sum : 37 deltagere.

 1. Leder for Mola George Myhrvold ønsket velkommen og viste til formålet med møtet:
 • Informere om Molastiftelsen sitt arbeid i bydelen
 • Orientere om planer for områdesatsing i Loddeford/Olsvik
 • Bli kjent med tilbud som planlegges for barn og unge i bydelen
 • Bli bedre kjent med hverandre på tvers av organisasjoner
 1. Kort presentasjon av Molastiftelsen og de prosjekter Mola er involvert i ved leder George Myhrvold
 1. Områdesatsing i Olsvik / Loddefjord ved programleder Mary Økland fra Bergen kommune. Viser til vedlagte presentasjon: LINK: MOLASTIFTELSEN
 • Områdekoordinator blir Cecilie Krohn som starter arbeidet i mars 2018. Det er foreløpig ikke klart om hennes kontorplassering, men Grendahuset i Olsvik er aktuelt for en av dagene i uken, samt vil hun ha noe kontortilhørighet på Rådhuset for å være tett på det politiske systemet. Innspill fra møtet om at koordinator også kunne ha en kontordag på Elvetun i Loddefjord.
 1. Presentasjon av SLT-arbeidet i Bergen kommune ved Ann-Margit Grip. Se vedlagte presentasjon: LINK: SLT – MOLA
 1. Aktiv i Bergen Vest – samordning av tilbud til barn og unge. Kurt Forsberg og Camilla Rødberg orienterte om tilbud idrettsservice i Bergen kommune tilbyr. Se vedlagte presentasjon: LINK: AKTIVITETSAVDELINGEN

På spørsmål fra salen ble det opplyst at dersom organisasjoner eller idrettslag hadde gode forslag på aktiviteter de kan gjennomføre i vinterferien, kan de sende en begrunnet mail til Mola for vurdering.

Samtidig ble det opplyst at de organisasjoner som hadde deltatt Aktiv i Bergen Vest tidligere, vil få en henvendelse og spørsmål om de også i år har tilsvarende tilbud.

Terje Hansen orienterte om Krimfri påske og Lars Haaberg Ottesen opplyste om nytt tiltak : Forandringshuset på Elvetun.

Molastiftelsen er imidlertid avhengige av den støtten kulturkontoret gir organisatorisk og økonomisk for å gjennomføre planlagte tiltak. Omfanget av det tilbudet Mola kan gi, vil være avhengig av den støtten vi får fra våre samarbeidspartnere.

 1. Møtet slutt kl.20.05

Håvard Strømmen

Referent

LINKER TIL PRESENTASJONER M.M.:

BILDER FRA MØTET:

Kurt Forsberg fra Idrettsseksjonen
Knut Forsberg fra Idrettsseksjonen
Lars Haaberg Ottesen om Forandringshuset
Lars Haaberg om Forandringshuset
Terje Hansen orienterte om Krimfri påske
Terje Hansen orienterte om Krimfri påske
Monica Johannessen Mørk ny politisjef og Ole Konrad Fjeldstad Iversen ny markedssjef Vestkanten
Monica Johannessen Mørk, ny politisjef og Ole Konrad Fjeldstad Iversen, ny markedssjef Vestkanten
Studenter fra politiet deltok på møtet
Studenter fra politiet deltok på møtet