MO-LA seminar Quality Hotel Edvard Grieg, 15-16. nov 2018

Mola gjennomførte 15.-16.november sitt årlige seminar for 27.gang med 180 påmeldte deltagere. Leder av Molastiftelsen, George Myhrvold, ønsket velkommen og presenterte status for stiftelsen sitt arbeid med forebyggende tiltak i Laksevåg bydel.

Programkomite for seminaret var Monica Johannesen Mørk, Håvard Strømmen, Ole Konrad Fjeldstad Iversen og Kari Nordeide. I tillegg bidro Ann-Magrit Grip med gode innspill. I teknisk sekretariat hadde Kathrine Småberg Selstø full kontroll.

Hovedoverskriften på seminaret var #Barn og Unge med foredrag innenfor temaene:

  • Likes-Gaming-Seksualitet
  • Barn og unge som utfordrer
  • Trygt og godt uansett arena.

Evalueringen fra deltagerne var også i år positive. På en skala fra 1 til 5, hvor 1 var laveste score og 5 topp, lå gjennomsnittet på svar fra 124 av deltagerne mellom 4 og 5.

Vi håper at temaene som ble presentert på årets seminar har gitt ny og fornyet kunnskap på viktige områder og at dette blir delt med kollegaer på egen arbeidsplass.
Vedlagt følger kopi av presentasjonene som ble gitt på seminaret:

Takk til alle sammen!

 

 


 

INVITASJONEN:
ScreenHunter_1358 Oct. 01 12.16

Vi inviterer herved til MO-LA seminar, tor 15 – fre 16. november 2018 på Quality Hotel Edvard Grieg. Påmelding v/Kathrine Selstø – epost: kathrine.selsto@bergen.kommune.no

SE HELE INNBYDELSEN I PDF FORMAT HER: MO-LA seminar 2018 program

PROGRAM:

ScreenHunter_1368 Oct. 04 17.08

ScreenHunter_1369 Oct. 04 17.08

ScreenHunter_1370 Oct. 04 17.09
Med vennlig hilsen

MO-LA