Tilskudd fra Sparebankstiftelsen SR Bank

På bildet: Stener Muller Irgens og George Myhrvold fra Mola sammen med banksjef Vibeke Thomassen Hope fra Sparebank 1 SR-Bank

Molastiftelsen har fått tilskudd på 170 000 kr fra Sparebankstiftelsen SR Bank til en oppgradering av uteområdet ved Elvetun.

SR bank hadde invitert alle organisasjonene som hadde fått tilskudd fra Sparebankstiftelsen SR Bank til en tilstelning på Terminus Hotell torsdag 6. desember 2018.

Stener Muller Irgens og George Myhrvold  var tilstede og orienterte kort om vårt prosjekt ved Elvetun.

Sammen med tidligere tilskudd fra Sparebanken og Vestkanten Storsenter er vi nå, i samarbeid med områdekoordinator Cecilie Krohn fra Bergen kommune,  på god vei til å få realisert en oppgradering av uteområdet.