Årlig Samarbeidsmøte 13.02.19

Molastiftelsen inviterte onsdag 13.februar til sitt årlige møte med sine samarbeidspartnere.

Det møtte 52 deltagere fra skoler, borettslag, idrettslag, frivillige lag og organisasjoner, menighetene, politiet og Bergen kommune.

Møtet ble holdt i Peisestuen på Vannkanten.

Følgende saker var på dagsorden:

  1. Velkommen ved markedssjef på Vestkanten, Ole Konrad Fjeldstad Iversen
  2. Kort presentasjon av prosjekter Molastiftelsen er involvert i ved leder for Molastiftelsen, George Myhrvold.
  3. Monica Johannessen Mørk Leder Bergen Vest politistasjonsdistrikt, orienterte om status i bydelen sett fra politiets side. SLT koordinator Ann Magrit Grip orienterte om organisering av det forebyggende arbeid blant barn og unge og organisering av samarbeidet med politiet.
  4. Områdekoordinator Cecilie Krohn orienterte om planer framover for uteområdet ved Elvetun og arbeidet med å prioritere forbedringsområder i bydelen.
  5. Elisabeth S. Haugland fra Idrettsetaten orienterte om organisering og innhold i utlånsentral for Bergen kommune. Alle utlån er helt gratis. Utlånssentralen vil åpne like bak FYSAK på Melkeplassen om kort tid. BUA står for Barn-Unge-Aktivitet og er en nettside der en kan se hva som finnes av idrettsutstyr og så reservere: BUA.io
  6. Aktiv i Bergen Vest – samordning av tilbud til barn og unge. Orientering om planlagte aktiviteter og forslag til nye tiltak. Møtedeltagerne kom med innspill om aktiviteter de ville foreslå og aktiviteter deres organisasjon kunne gjennomføre.

På slutten av møtet ble Tone Hauge fra politiet takket for sitt engasjement i det forebyggende arbeid i bydelen. Hun har vært en aktiv pådriver og medspiller i Mola sitt arbeid. Hun blir pensjonist i løpet av våren 2019.

Referat er fra møtet er sendt alle møtedeltagerne.

Vedlagt følger presentasjoner fra møtet:

Leder i Molastiftelsen, George Myhrvold, takket Tone Hauge for sitt engasjement i det forebyggende arbeid i bydelen. Hun har vært en aktiv pådriver og medspiller i Mola sitt arbeid. I løpet av våren blir hun pensjonist.