Vel gjennomført Trygg Påske 2019 (BA)

Nedenfor kan du se en video fra noen av påskens opplevelser for ungdommen:

Takk for i år!