Mola Seminar 2019, 14-15.nov 19, Scandic, Flesland


Mola gjennomførte 14.-15.november sitt årlige seminar for 28.gang med 180 påmeldte deltagere.

Leder av Molastiftelsen, George Myhrvold, ønsket velkommen og Monica Johannessen Mørk presenterte status for stiftelsen sitt arbeid med forebyggende tiltak i Laksevåg bydel.

Programkomite for seminaret var Monica Johannesen Mørk, Håvard Strømmen, Ole Konrad Fjeldstad Iversen, Guri Brudvik og Kari Nordeide.

Hovedoverskriften på seminaret var LIVSMESTRING.

Evalueringen fra deltagerne var også i år positive. På en skala fra 1 til 5, hvor 1 var laveste score og 5 topp, lå gjennomsnittet på alle svar 4,5.

Vi håper at temaene som ble presentert på årets seminar har gitt ny og fornyet kunnskap på viktige områder og at dette blir delt med kollegaer på egen arbeidsplass.

PRESENTASJONER:

LINK TIL SYDVESTEN ARTIKKEL:

https://www.sydvesten.no/nyheter/2019/11/20/disse-elevene-glder-seg-til-hver-mandag/

BILDER:

 

 

INVITASJONEN:

Mola inviterer herved til sitt årlige seminar 14.-15.november 2019. Seminaret vil være på Scandic Hotel på Flesland.

Hele innbydelsen kan du laste ned i PDF format HER