Årlig Fellesmøte, onsdag 05. februar 2020

Markedssjef for Vestkanten, Ole Konrad Iversen orienterer om etablering av BUA utlånssentral på Vestkanten.
Markedssjef for Vestkanten, Ole Konrad Iversen orienterer om etablering av BUA utlånssentral på Vestkanten.
Onsdag 5.februar inviterte Mola-stiftelsen skoler, lag og organisasjoner til det årlige fellesmøtet.

Mål for møte var :

  • Informere om Mola-stiftelsen sitt arbeid i bydelen
  • Status i bydelen
  • Bli kjent med tilbud som planlegges for barn og unge i bydelen og komme med forslag
  • Bli bedre kjent med hverandre på tvers av organisasjoner

Før George Myhrvold ga en kort presentasjon av MOLA sitt arbeid – kom kveldens store overraskelse.

Nicolas dos Santos overrekker sjekk til leder av Mola-stiftelsen George Myhrvold

Nicolas dos Santos fra Eiendomsmegler Vest eid av Sparebanken Vest overrakte en sjekk på 108 000 kr til Mola-stiftelsen.

Det var resultatet av utdeling av (fjor)årets julegave. Nicolas hadde nominert MOLA og så mange av de ansatte stemte på dette at resultatet ble 108 000kr til stiftelsen.

 

 

 

På kveldens program var:

  • Politiet orienterer
Bjørn Harald Aarre-Nilsen – Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Monica Johannessen Mørk Leder Bergen Vest politistasjonsdistrikt orienterte om Kriminalitetsbildet i Bergen Vest og Politibetjent Bjørn Harald Aarre-Nilsen orienterte om Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Bergen.

  • Områdeutvikling -status v/områdekoordinator Cecilie Krohn og Mary Økland 
  • Etablering av utlånssentral etter BUA modell

Idrettseksjonen ved Veronica Storebø og Ole Konrad Fjeldstad Iversen orienterte om arbeidet med å etablere utlånssentral. Målet er å få etablert dette i lokaler på Vestkanten i mai 2020.

 

  • Status Natteravner i Bergen Vest 

Kenneth Ljunggren og Anne Marit Grip orienterte om organisering og oppstart. 

  • Aktiv i Bergen Vest – samordning av tilbud til barn og unge

Her var det lagt inn et lite gruppearbeid hvor deltagerne kom med innspill til aktiviteter de kunne bidra med og ønsker om nye aktiviteter og tilbud. 

I alt møtte det 66 fra skoler, lag og organisasjoner.

REFERAT FINNER DU HER:

Referat fellesmøte 5.februar inkl. deltagerliste

Fullt hus!
Ann-Magrit Grip, Kenneth Ljunggren og Vibeke Huus om Natteravnene sitt arbeid